Savremeni slušni aparati dostupni su u širokom spektru modela, različitog dizajna i tehničkih karakteristika, pa tako mogu zadovoljiti svačije potrebe, ukus i materijalne mogućnosti.

Postoje tri osnovne grupe modela.

  1. Zaušni slušni aparati - sastoje se od zaušnog dela - kućišta od plastike u kome su smeštene sve elektronske komponente uređaja, i odgovarajućeg protetičkog dela kojim se zvuk sprovodi u ušni kanal korisnika. Dostupni su u više različitih podmodela - BTE, BTE POWER, mini BTE. Pogodni su za sve tipove oštećenja, kako za lakša tako i za veoma teška.
  2. RITE - sastoji se od zaušnog dela - kućišta od plastike u kome su smešteni mikrofon, pojačalo i procesor, dok je zvučnik smešten u samom ušnom kanalu, prekriven odgovarajučim protetičkim uloškom. Dostupni su u RITE i mini RITE podmodelima, i pogodni su kako za lakša tako i za teža oštećenja.
  3. Kanalni slušni aparati - nose se u samom ušnom kanalu. Sve elektronske komponente smeštene su u plastičnom kućištu izrađenom prema uvu korisnika na osnovu uzetog otiska ušnog kanala. Mogućnost izbora ovakvog modela zavisi od tipa i stepena oštećenja, ali i od fizičkih karakteristika ušnog kanala i zdravstvenog stanja uva. Dostupni su u više podmodela - ITE, ITC, CIC, IIC.