Oticon Safari je porodica slušnih aparata namenjena korisnicima starosnog doba od beba do tinejdžera. Njihove jedinstvene potrebe mogu biti zadovoljene modelima koji pokrivaju oštećenja sluha od lakšeg do veoma teškog stepena.

Deca oštećenog sluha svakodnevno se susreću sa složenim zvučnim okruženjima i na svakom koraku njihove smanjene slušne sposobnosti ograničavaju ih u procesu učenja. Safari modeli dizajnirani su da poboljšaju razumevanje govora i određivanje pravca iz koga zvuk dolazi i pomognu deci težeg i veoma teškog oštećenja sluha da uspostave bolju komunikaciju sa svojim okruženjem.

Safari modeli pokrivaju područje podešavanja do 6,5 kHz na 8-10 kanala u zavisnosti od modela i omogućavaju formiranje 4 različita programa rada.

Snažan audiološki koncept u kombinaciji sa robustnim dizajnom i LED svetlosnim indikatorom savršen je za decu. Funkcija Speech Guard daje prioritet govoru i tako smanjuje naprezanje pri slušanju.

Jedinstveni sistem za ublažavanje buke (Spatial Noise Management) dizajniran je da poboljša razumevanje čak i u složenijem zvučnom okruženju (npr. u učionici).