• Smanjiti jačinu na izvoru zvuka (televizor, telefon, MP3 player, radio, ...),
  • udaljiti se od izvora buke,
  • ne izlagati se zvucima jačim od 85dB (buka jačine preko 85dB može se zateći i u saobraćaju),
  • koristiti zaštitu za uši pri izlaganju buci (slušalice za rad u fabrikama, čepovi za uši, ...).