Oticon Ruby aparati se izrađuju na najnovijoj Velox S platformi i pokrivaju različita oštećenja sluha - od blagog do teškog.

Karakteristike i visoka adaptibilnost Oticon Ruby-ja omogućavaju širok spektar podešavanja koji korisniku pruža kvalitetno razumevanje ali i podršku tokom obrazovanja, profesionalnog rada i slobodnog vremena.

 

Najvažnije karakteristike Oticon Ruby slušnih aparata:

  • Omogućava visok stepen razumevanja govora uz pomoć pravilne detekcije i obrade zvuka uz eliminisanje buke i mikrofonije

  • Mogućnost uparivanja Ruby aparata sa CROSS sistemom nudi korisnicima sa jednostranim oštećenjima osećaj obostranog slušanja

  • Oticon Ruby ima mogućnost proširivanja zvučnog spektra u više pojasa i na taj način omogućava komfor pri slušanju

  • Ovaj aparat se vrlo lako povezuje sa drugim uređajima. U isto vreme može biti povezan sa: Jednim Phone Adapter-om 2.0; Četiri TV Adaptera 3.0; Jednim Connectclip-om (koji može da se povezuje sa 8 uređaja); Jednim Remote Control-om

     

 

Sa Iphone telefonima se povezuje direktno, bez posrednika. Pomoću Oticon On aplikacije možete pojačavati, smanjivati i menjati programe na vašim slušnim aparatima pomoću vašeg pametnog telefona.

 

Oticon Rubi porodicu čine modeli: Oticon Ruby 1 i Oticon Ruby 2 koji mogu biti u nekoliko podmodela: miniRite, miniRite T, miniRite R (baterije se pune), BTE, BTE PP.

 

 

Posavetujte se sa našim audiologom i proverite da li je baš Oticon Ruby pravo rešenje za vaš sluh!

 

(Pre upotrebe pročitati uputstvo! O nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.)