KAKO ONLINE PROVERITI SLUH?

Online proveriti sluh je jednostavno i traje par minuta i predstavlja brz način za početno identifikovanje promena sluha kod osoba koje sumnjaju da imaju oštećen sluh. Ovaj test simulira jednu od životnih situacija kada je prisutna buka da bi saznali koliko dobro možete da se fokusirate na govor i filtrirate i odstranite buku. Vaše reakcije će pokazati da li počinjete da osećate gubitak jasnoće sluha sa kojim se suočava veliki broj ljudi što su stariji. Tokom testa, nivo pozadinske buke će se povećavati i smanjivati da bi se testiralo sa koliko buke možete da se izborite pre nego što izgubite fokus na govor.

Pre početka testa biće potrebno da podesite jačinu zvuka na računaru na nivo normalnog govora. Prilikom provere sluha potrebno je da koristite slušalice zbog boljih uslova testa. Kada završite test biće potrebno da upišete svoju email adresu na koju će biti poslat rezultat online provere sluha sa stručnim objašnjenjem i preporukom.

Testiraj svoj sluh

Testiraj svoj sluh

ŠTA ZNAČI REZULTAT IZ ONLINE PROVERE SLUHA?

Vaš rezultat provere sluha biće iskazan na skali od 0 do 100 %. Naravno, što je veći rezultat koji postignete, bolje možete da razumete govor u bučnom okruženju. Rezultat ispod 64% može da ukazuje na pogoršanje sposobnosti razumevanja govora u bučnom okruženju i lošiji sluh a što je niži, to više treba uzeti u obzir mogućnost da uradite profesionalnu proveru sluha od strane stručnog osoblja.

Molimo da uzmete u obzir da bilo koji test za online proveru sluha treba koristiti samo u informativne svrhe i da su oni stvoreni da bi pomogli u početnoj identifikaciji oštećenja sluha i da bi ohrabrili ljude da preduzmu konkretne korake za bolji sluh. Ovaj test nije zamena za profesionalnu audiometrijsku proveru sluha koju sprovode profesionalno školovani audiolozi.

Testiraj svoj sluh