Kada se Levi rodio otkriveno je da ima blago do srednje oštećenje sluha na oba uva.

Upućen je kod audiologa i sa 3 meseca starosti dobija slušne aparate.

Audiolog prvo uzima otisak ušnog kanala tako da slušni aparati mogu savršeno da se uklope u kanal.

Zatim se olive izrađene po meri postavljaju u ušni kanal i povezuju sa slušnim aparatima.

Jednom kada se povežu, audiolog će programirati slušne aparate i prilagoditi ih slušnim potrebama deteta.   

Kliknite na sliku iznad da pogledate video.