Savremeni poslovni svet je pun izazova sa različitim radnim mestima, zahtevima i ulogama u procesu rada. Sa dobrim slušnim aparatima se mogu prevazići mnogi problemi na poslu koji se javljaju zbog oštećenja sluha.

U zavisnosti od stepena oštećenja i tipa radnog mesta, različit je i uticaj koji oštećenje sluha može imati na posao. Poželjno je u ovakvim situacijama preuzeti inicijativu i upoznati kolege sa ovom situacijom i biti jasan oko toga kako oni mogu pomoći i šta da očekuju.

 

Pošto svaka osoba ima neke svoje specifične potrebe tako kolege neće znati koje su vaše potrebe ukoliko im to jasno i nedvosmisleno ne kažete. Nema potrebe izvinjavati se za bilo šta već treba biti pozitivan i tražiti od ljudi da obrate pažnju na stvari koje će olakšati svakodnevni rad. Dobro je odmah prilikom upoznavanja skrenuti pažnju sagovorniku na oštećenje sluha i kako može da pomogne, ako neko priča suviše brzo zamoliti ga da priča sporije i ako treba glasnije i u pravcu sagovornika.

 

Pošto ne možete očekivati da svaki poslodavac zna puno toga o oštećenju sluha, nemojte se puno oslanjati na to da će sam poslodavac nešto preduzeti. Zato je potrebno nakon ličnog informisanja o pravima i potrebama preneti te informacije i poslodavcu na jedan pozitivan i konstruktivan način. Potrebno je prikupiti što više informacija o zakonskim pravima i obavezama poslodavaca, o praktičnim stvarima i podršci i proslediti te informacije odštampane ili emailom poslodavcu.

 

Može biti vrlo korisno povezati se sa ostalima koji imaju oštećenje sluha i podeliti međusobno svoja iskustva. Osobe koje su se već susretale sa ovim problemima na poslu mogu biti veoma raspoložene da pomognu drugima u pružanju podrške kroz razne savete kako prevazići određene situacije na poslu i u radu sa kolegama. Osim osoba u istoj organizaciji, mogu se potražiti i ljudi sa oštećenjem sluha koji rade u nekim drugim kompanijama i organizacijama umrežavanjem putem poznanstva, preko internet foruma, grupa na društvenim mrežama i sl.

 

Iako se može činiti da osoba sa oštećenjem sluha treba da radi napornije da bi se dokazala na poslu, bitno je ostati pozitivan i prilagoditi način svog rada i radno mesto da bi iskustvo i veštine u poslu došli do izražaja. Ukoliko je moguće treba pronaći mesto za rad koje je bez mnogo buke, gde može da se razgovara licem u lice i uraditi ostala prilagođavanja koja će doprineti boljim rezultatima u radu.